• Kracht en valkuilen 1
  • Kracht en valkuilen 2
  • Kracht en valkuilen 3

 

Tijdzegels hebben twee gezichten!

De tijdzegels van de Tzolkin beschrijven vaak hele mooie eigenschappen van mensen, maar ook veel zaken die we liever niet onder ogen zien! Gek genoeg zijn krachten en valkuilen vaak tegengesteld aan elkaar. Zo kent IMIX (moeder) zowel verbondenheid als eenzaamheid. En is IK (prediker) zowel welbespraakt als iemand die niet goed uit zijn woorden kan komen. Dit principe geldt voor alle tijdzegels! Bij iedereen zal je zowel de kracht als de tegenovergestelde valkuil tegenkomen. 

Met dit inzicht in tijdzegels is het interessant om te kijken naar de mensen om je heen. Wat valt je op? Zie je de kracht of de valkuilen van de persoon, of zie je het gehele plaatje? Nu je weet dat elke valkuil ook een kracht in zich heeft, kun je bewust op zoek gaan naar de tegenpool en kun je analyseren in welke situaties deze zich voordoet. Dit kan je helpen om een completer beeld van jezelf en de ander te krijgen.


Gratis voorbeeld 

Als je lid wordt van het 2013 Deelgenootschap, krijg je gratis toegang tot de informatie over de kracht en valkuilen van jouw eigen tijdzegel. Zo kun je zelf ervaren hoeveel inzicht deze verdiepende informatie geeft! Als dit naar meer smaakt, kun je vervolgens het complete abonnement KRACHT EN VALKUILEN bestellen.

Klik hier om te registreren bij TimeTools2013.