Persoonlijkheid

AKBAL (monnik) staat voor verbeeldingskracht en genialiteit. Mensen die zijn geboren op een dag die in het teken stond van dit tijdzegel, trekken zich graag terug uit de mensenmenigte om in alle rust toegang te vinden tot hun innerlijke wereld. Hier ervaren zij een werkelijkheid die voor veel mensen ver buiten bereik is. AKBAL durft zijn fantasie de vrije loop te laten gaan en is een creatief genie. Om hier invulling aan te geven, gaan mensen met dit tijdzegel dikwijls hun eigen weg. Voor de buitenwereld kunnen zij wereldvreemd lijken, met soms egoïstische trekjes. Het is gemakkelijk om hier afkeurend over te oordelen, maar daarmee doet men AKBAL tekort. Je kunt immers pas origineel zijn als je je eigen pad durft te volgen.

Affirmaties


In het schemergebied tussen slapen en waken openbaart zich aan mij de essentie van datgene waar ik me mee bezig houd


Ik ben uniek en trek me graag terug in mijn innerlijke wereld


Ik bereik genialiteit door mijn dromen in werkelijkheid om te zetten