Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels lang en breed aangetoond dat voor succesvolle innovatie veel meer nodig is dan technologische voorsprong, investeringen en financieel rendement. Innovatie verlangt ook creativiteit, samenwerking, timing, intuïtie, vertrouwen en zelfs zingeving! De Tzolkin kan daarom helpen om bezieling toe te voegen aan innovatie. De ziel is erg krachtig en stelt de mens in staat om de materiële wereld naar zijn hand te zetten om zijn diepste verlangens te vervullen. Hierdoor zijn resultaten mogelijk, die in de 'gewone' wereld ondenkbaar zijn. Uiteindelijk kunnen zelfs de technologische wonderen van oude beschavingen als Atlantis en Lemurië weer binnen bereik komen!

In dit artikel leggen we uit hoe je in Nederland kunt innoveren met de kracht van de Tzolkin.


Wat is ICNetworks?  

Innoveren met behulp van de Tzolkin staat nog in de kinderschoenen. Toch zijn er steeds meer mensen die begrijpen hoe belangrijk het is om innovatie te starten vanuit een gemeenschappelijk zielsverlangen. Hierbij valt te denken aan het zielsverlangen van de ondernemer, de technoloog, de investeerder, de betrokken beleidsmaker, de gebruiker/klant... De ziel leeft namelijk niet geïsoleerd en is afgestemd op zijn zielsverwanten. Het is daarom nodig om de zielsverwanten op te zoeken en samen te bouwen aan een nieuwe werkelijkheid. ICNetworks brengt mensen met een gemeenschappelijk zielsverlangen bij elkaar en organiseert bijeenkomsten om dit verlangen bloot te leggen en om te zetten naar een concrete innovatie agenda. Daarnaast bewaakt ICNetworks de bezieling tijdens het dikwijls grillige pad van innovatie.  


Wat is bezielde innovatie?  

In bezielde innovatie is iedereen op zoek naar de gemeenschappelijke zielskracht. Je kunt het namelijk niet alleen en het hoeft ook niet! Het is nodig dat iedereen zijn eigen puzzelstuk neerlegt op de gemeenschappelijke puzzel. De Tzolkin is hierbij een krachtig hulpmiddel, omdat het iedereen helpt om zijn eigen puzzelstuk te ontdekken en het grote geheel te blijven zien. In het netwerk van ICNetworks heeft iedereen weet van het tijdzegel van de ander. Tijdens bijeenkomsten wordt er aandacht gevraagd voor de rol die iemand speelt in het grotere geheel. Het is onze ervaring dat expliciete aandacht voor iemands tijdzegel van doorslaggevend belang kan zijn om begrip voor elkaar op te brengen en om over eigen overtuigingen heen te stappen. Door Tzolkin maakt het mogelijk om ook in de praktijk van innovatie en ondernemerschap iedereen de ruimte te geven om vanuit zijn eigen bezieling te leven!   


Hoe zien de innovatienetwerken er concreet uit?  

ICNetworks heeft 13 innovatienetwerken waarin diverse maatschappelijke transities centraal staan: 

  • Transitie van de geestelijke gezondheidszorg 
  • Transitie van de zorg 
  • Transitie van het landelijke gebied 
  • Transitie van wonen en werken 
  • Transitie van het geldsysteem 
  • ...

De praktijk van maatschappelijke transitie is complex en komt meestal moeizaam van de grond. Het is de overtuiging van ICNetworks dat de kracht van bezieling noodzakelijk is om de benodigde transities van deze tijd succesvol te laten zijn. Daartoe is het dus nodig om eerst de zielskracht te organiseren, om in tweede instantie de innovatie concreet te maken en te materialiseren. 

De behoefte aan transitie is wereldwijd. Toch moet ICNetworks focus aanbrengen en voorbeeldprojecten uitvoeren op specifieke locaties. Het werkgebied van ICNetworks ligt in Noord-Nederland. De details vindt je op de website van ICNetworks. Iedereen kan lid worden van de innovatienetwerken van ICNetworks; ook als je pioniert buiten Noord-Nederland.  


Wie kan meedoen?  

ICNetworks beoogt mensen met hetzelfde zielsverlangen bij elkaar te brengen. Het maakt niet uit waar je woont of werkt. Je kunt ook op afstand meedoen door deel te nemen aan online uitwisselingen via fora en prikborden. Er zijn ontzettend veel mensen die werken aan maatschappelijke transitie. Er zijn echter weinig mensen die samen innoveren aan de hand van de Tzolkin. Als dit laatste jou aanspreekt, dan is het zeker de moeite waard om je verder te verdiepen in ICNetworks en je aan te sluiten via het online deelgenootschap. 

Meer info: www.icnetworks.nl  


Idee-uitwisseling via het forum

Ga naar: Forum Bezielde innovatie